Planeras en kull efter Vindögats Akka -2020. Information om hane kommer senare.